• oferty last minute 10 touroperatorów

2015-05-26 13:56:48

Przedsprzedaż oferty ZIMA/EGZOTYKA 2015/16 - tylko do 30.06 rabaty nawet do 40%

Dodatkowy rabat 2% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta oraz dodatkowo z zaproszeniem 1% rabatu tylko do 30.05.2015:KORZYŚĆ #1 - UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI 100% TU EUROPA - GRATIS!
KORZYŚĆ #2 - GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY
KORZYŚĆ #3 - GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY
KORZYŚĆ #4 - GWARANCJA BEZPŁATNEJ ZMIANY REZERWACJI
KORZYŚĆ #5 - PRZYJACIELSKI RABAT 100 ZŁ OD OSOBY

+ DODATKOWO TYLKO DLA KIERUNKÓW REALIZOWANYCH CZARTEREM:
KORZYŚĆ #1 - PARKING PRZY LOTNISKU W WARSZAWIE GRATIS
KORZYŚĆ #2 - VOUCHER NA WYCIECZKĘ FAKULTATYWNĄ
KORZYŚĆ #3 - VOUCHER NA BILETY WSTĘPÓW

Informacje ogólne:
1. Warunkiem udziału w promocji jest wpłata 20% zaliczki. Pozostała kwota powinna zostać wpłacona najpóźniej do 30 dni przed terminem wyjazdu.
2. Poszczególne elementy promocji mają określoną dostępność i mogą zostać wyłączone lub zmienione przed 30. czerwca 2015.
3. Promocja dotyczy tylko rezerwacji indywidualnych. Nie dotyczy zamówień grupowych (od 21 osób). W przypadku grup cena ustalana jest odrębnie i może być wyższa. Zamówień grupowych nie dotyczą również gwarancje oraz dodatkowe promocje w przedsprzedaży do 30.06. 2015.


KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH (#1)
KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH (#2)
KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH (#3)
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI
100% TU EUROPA - GRATIS!

Ubezpieczenie gratis otrzymuje każdy Klient dokonujący rezerwacji oferty Zima/Egzotyka 2015/16, do 30.06.2015. To doskonała ochrona na wypadek rezygnacji z wyjazdu lub jego przerwania z powodu niektórych przyczyn losowych.

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH (#2)
UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI
100% TU EUROPA - GRATIS!
GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY
( DOTYCZY OFERT KONKURENCYJNYCH )

1. Gwarancja najniższej ceny dotyczy rezerwacji dokonanych do 30.06.2015 z oferty Zima/Egzotyka 2015/16.
2. Z gwarancji można skorzystać tylko raz do 30.06.2015.
3. Gwarantujemy, że Klienci dokonują rezerwacji w najniższej możliwej cenie na rynku, w porównaniu z ofertą innych organizatorów. W przypadku, gdy nasza cena okaże się wyższa – zwrócimy różnicę.
4. Aby otrzymać zwrot różnicy muszą być spełnione następujące warunki: ten sam termin, hotel, typ pokoju, program objazdu, rodzaj przelotu, miejsce wylotu i powrotu oraz ta sama opcja wyżywienia.

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH (#3)

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY

1. Gwarancja najniższej ceny dotyczy rezerwacji dokonanych do 30.06.2015 z oferty Zima/Egzotyka 2015/16.
2. Gwarancja nie dotyczy ofert Last Minute.
3. Gwarantujemy, że Klienci dokonują rezerwacji naszej oferty w najniższej możliwej cenie. Jeśli cena wyjazdu wykupionego przez Klienta okaże się niższa, zwrócimy różnicę.

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH (#4)

GWARANCJA BEZPŁATNEJ ZMIANY REZERWACJI


1. Gwarancją objęte są rezerwacje dokonane do 30.06.2015 z oferty Zima/ Egzotyka 2015/16.
2. W ramach gwarancji można zmienić: termin wyjazdu, kierunek, rodzaj wyjazdu oraz hotel. Możliwa jest również zmiana z wycieczki realizowanej samolotem rejsowym, na wybrany program czarterowy lub odwrotnie.
3. W przypadku zmiany nie pobiera się opłat według warunków uczestnictwa, a rabat na nową imprezę przeliczany jest według promocji z dnia zakupu pierwotnej imprezy. W przypadku, gdy cena nowej imprezy okaże się wyższa od pierwotnej, Klient powinien dopłacić różnicę wynikającą z wyliczenia ceny, jeśli okaże się niższa, nastąpi zwrot nadwyżki.
4. Bezpłatnie z gwarancji można skorzystać tylko 1 raz, najpóźniej do 45 dni przed wyjazdem.


KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH (#5)
PRZYJACIELSKI RABAT 100 ZŁ OD OSOBY

1. Promocja dotyczy wszystkich imprez zawartych w katalogach, z katalogów Zima/Egzotyka 2015/16 sprzedanych w okresie trwania promocji do 30.06.2015
2. W czasie trwania promocji każdy Klient, który zarezerwował wyjazd i wpłacił zaliczkę może otrzymać dowolną ilość voucherów, o nominale 100 zł każdy, który może przekazać innym osobom (np. swoim znajomym ).
3. Na każdym voucherze znajduje się imię i nazwisko Klienta ( płatnika), numer rezerwacji, data sprzedaży, numer vouchera, a także miejsce na uzupełnienie numeru rezerwacji w przypadku, gdy osoba z polecenia będzie chciała z niego skorzystać.
4. Klient z polecenia, aby otrzymać rabat, powinien zgłosić się z voucherem do salonu sprzedaży lub call center. Po jego okazaniu, każda osoba z rezerwacji otrzyma rabat 100 zł. oraz każda osoba z rezerwacji osoby polecającej.
5. Rabat udzielony jest tylko wtedy, gdy rezerwacja osoby z polecenia ma inny numer niż rezerwacja osoby polecającej. Osoby te nie mogą mieć wspólnej umowy.
6. Z vouchera można skorzystać tylko do 30.06.2015
7. Zniżkę z tytułu „Przyjacielskiego Rabatu” można otrzymać tylko raz. Oznacza to, że zarówno Klient z polecenia, jak i polecający mogą otrzymać tylko 100 zł rabatu.
8. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę.
9. Z przyczyn technicznych możliwość drukowania voucherów istnieje tylko w systemie rezerwacji.
10. Voucher jest ważny tylko z pieczątką biura wydającego i podpisem pracownika.
11. Sprzedawca zobowiązany jest każdorazowo do kontaktu na adres email w celu udzielenia rabatu. Voucher zawierający numer rezerwacji Klienta, który otrzymał voucher oraz Klienta z polecenia należy zeskanować i wysłać na adres email.


1. W przypadku anulacji wyjazdu premiowanego voucherem i wyboru przez Klienta innego wyjazdu – voucher nie traci ważności i powinien zostać uwzględniony przy nowej rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o decyzji czy decyduje się na inny wyjazd, do ręcznego wpisania na voucherze numeru nowej rezerwacji, podpisania i wysłania skanu na adres email.
2. Rezygnacja Klienta z wyjazdu premiowanego voucherem jest równoznaczna z anulacją vouchera.
3. Każda zmiana dokonywana w rezerwacji ze zniżką z tytułu „Przyjacielskiego Rabatu” powinna być zgłoszona na adres email.


+ DODATKOWO TYLKO DLA KIERUNKÓW REALIZOWANYCH CZARTEREM: TAJLANDIA, SRI LANKA,WIETNAM, KUBA, MEKSYK, RPA, GAMBIA, KENIA, MAURITIUS, EGIPT, MAROKO, WYSPY KANARYJSKIE


KORZYŚĆ (#1)

PARKING PRZY LOTNISKU W WARSZAWIE GRATIS

1. Promocja dotyczy wszystkich imprez z katalogów Zima/Egzotyka 2015/16, realizowanych czarterem, sprzedanych w okresie trwania promocji do 30.06.2015.
2. W ramach promocji proponujemy do wszystkich rezerwacji czarterowych mających status sprzedana gratisowy parking do 15 dni, przy lotnisku w Warszawie.
3. Warunkiem otrzymania gratisowego parkingu jest rezerwacja na stronie internetowej
4. Podczas dokonywania rezerwacji parkingu Klient zobowiązany jest do podania swojego adresu mailowego. Adres mailowy musi się zgadzać z tym, podanym przez Klienta w rezerwacji. Nie jest dopuszczalne wpisywanie adresów np. biura. Zastrzegamy sobie prawo wnikliwej weryfikacji danych.
5.Na podany przez Klienta adres mailowy zostanie wysłany jednorazowo kod uprawniający do gratisowego parkingu, który wraz z umową należy okazać obsłudze parkingu podczas pozostawieniu samochodu..


KORZYŚĆ (#2)

VOUCHER NA WYCIECZKĘ FAKULTATYWNĄ

1. Promocja dotyczy wszystkich imprez pobytowych, realizowanych czarterem, z katalogów Zima/Egzotyka 2015/16 sprzedanych w okresie trwania promocji do 30.06.2015.

2. W czasie trwania promocji każda pojedyncza osoba dorosła z rezerwacji, mająca ukończone 18 lat premiowana jest voucherem o nominale 40 EURO/45 USD, który może być wykorzystany na wybrane wycieczki/wycieczkę fakultatywną odbywające się podczas wczasów wykupionych w czasie trwania promocji.
3. Voucher jest jednorazowy i nie może być przeniesiony na inny wyjazd, który nie był wykupiony w promocji.
4. Voucher jest imienny i może z niego korzystać tylko i wyłącznie jego posiadacz.
5. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę.
6. W przypadku, gdy wybrana wycieczka fakultatywna jest droższa od wartości 40 EURO/45 USD, należy do niej dopłacić. Nie zwracamy różnicy w przypadku wycieczki tańszej niż 40 EURO/45 USD.
7. Voucher może być wykorzystany na większą ilość wycieczek fakultatywnych.
8. Voucher jest ważny tylko z pieczątką biura oraz podpisem pracownika.
9. Każdorazowa chęć wykorzystania vouchera powinna być zgłoszona przez Klienta rezydentowi, który odliczy wartość vouchera od całkowitej wartości wybranej wycieczki lub wycieczek fakultatywnych.
10. Z przyczyn technicznych możliwość drukowania voucherów istnieje tylko w systemie rezerwacji.
11. Na każdym voucherze znajduje się imię i nazwisko Klienta, numer rezerwacji, data sprzedaży oraz numer vouchera.
12. Możliwość drukowania vouchera istnieje tylko i wyłącznie przy statusie rezerwacji „sprzedana”.
13. Rezygnacja Klienta z wyjazdu premiowanego voucherem jest równoznaczna z anulacją vouchera. Fakt ten należy zgłosić na adres email.
14. W przypadku anulacji wyjazdu premiowanego voucherem i wyboru przez Klienta innych wczasów - voucher nie traci ważności.  Klient zobowiązany jest do poinformowania o decyzji czy decyduje się na inny wyjazd, do ręcznego wpisania na voucherze numeru nowej rezerwacji, podpisania i wysłania skanu na adres email.
15. Każda zmiana dokonywana w rezerwacji z promocyjnym voucherem powinna być zgłoszona na adres email.

KORZYŚĆ (#3)
VOUCHER NA BILETY WSTĘPÓW

1. Promocja dotyczy wszystkich imprez objazdowych i objazdowo-pobytowych, realizowanych czarterem, z katalogów Zima/Egzotyka 2015/16 sprzedanych w okresie trwania promocji do 30.06.2015.
2. W czasie trwania promocji każda pojedyncza osoba dorosła z rezerwacji, mająca ukończone 18 lat premiowana jest voucherem o nominale 40 EURO/45 USD, który może być wykorzystany tylko i wyłącznie podczas wycieczek objazdowych i objazdowo-pobytowych wykupionych w czasie trwania promocji.
3. Voucher jest jednorazowy i nie może być przeniesiony na inny wyjazd, który nie był wykupiony w promocji.
4. Voucher jest imienny i może z niego korzystać tylko i wyłącznie jego posiadacz.
5.Voucher nie może być zamieniony na gotówkę.
6. W przypadku, gdy wartość biletów wstępów jest wyższa od wartości 40 EURO/45 USD, należy do nich dopłacić. Nie zwracamy różnicy w przypadku wartości niższych niż 40 EURO/45 USD.
7. Voucher jest ważny tylko z pieczątką biura oraz podpisem pracownika.
8. Każdorazowa chęć wykorzystania vouchera powinna być zgłoszona przez Klienta pilotowi, który odliczy wartość vouchera od całkowitej wartości biletów wstępów.
9. Z przyczyn technicznych możliwość drukowania voucherów istnieje tylko w systemie rezerwacji.
10. Na każdym voucherze znajduje się imię i nazwisko Klienta, numer rezerwacji, data sprzedaży oraz numer vouchera.
11. Możliwość drukowania vouchera istnieje tylko i wyłącznie przy statusie rezerwacji „sprzedana”.
12. Rezygnacja Klienta z wyjazdu premiowanego voucherem jest równoznaczna z anulacją vouchera. Fakt ten należy zgłosić na adres email.
13. W przypadku anulacji wyjazdu premiowanego voucherem i wyboru przez Klienta innej wycieczki objazdowej lub objazdowo-pobytowej - voucher nie traci ważności. Klient  zobowiązany jest do poinformowania o decyzji czy decyduje się na inny wyjazd, do ręcznego wpisania na voucherze numeru nowej rezerwacji, podpisania i wysłania skanu na adres email.
15. Każda zmiana dokonywana w rezerwacji z promocyjnym voucherem powinna być zgłoszona na adres email.

Newsletter

Dopisz się do newslettera i bądź na bieżąco informowany o promocjach i nowościach:
Travelzone.pl zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa transakcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii szyfrowania danych
we współpracy z profesjonalnymi partnerami oferującymi bezpieczne płatności internetowe dla sklepów i serwisów,
akceptację kart Visa, MasterCard/EuroCard, JCB, Diners Club, Maestro i Visa Electron
a także szybkich przelewów internetowych (takich jak mTransfer, iPko).
Biuro Obsługi Klienta:

+48 801 00 31 26 (infolinia)
+48 24 36 23 996

pon.-pt. 09:00-19:00
sob.-niedz. NIECZYNNE

Formularz kontaktowy Tagi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - szczegóły

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz regulamin serwisu. Akceptuję Czytaj więcej