• oferty last minute 10 touroperatorów

RE: Czy dziecko musi mieć własny paszport?

[Czy dziecko musi mieć własny paszport?] - Iwona - 2007-09-19 17:20:12

Szukam informacje nt temat - proszę o pomoc.

[RE: Czy dziecko musi mieć własny paszport?] - Inga - 2007-09-19 17:26:13

znalezione gdzies w sieci. powinno Ci pomoc. pozdrawiam.

Po określeniu celu podróży należy zapoznać się z przepisami prawa w państwie, do którego się udajemy. Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest paszport, który musi być ważny minimum sześć miesięcy od rozpoczęcia podróży. Polacy dzięki członkostwu w Unii Europejskiej mogą również podróżować w jej granicach na podstawie ważnego dowodu osobistego – ale uwaga – tylko nowego typu. Na „stary” dowód bardzo rzadko udaje się przekroczyć granicę. Radzimy nie próbować. Stary dowód nie ma wpisanej daty ważności. Dotyczy to zarówno osób pełnoletnich, jak i dzieci.
Jeśli będziemy odwiedzać lub przejeżdżać przez inne kraje należy zapoznać się również z ich wymaganiami dotyczącymi wiz, środków płatniczych i innych dokumentów (np.: zielona karta). Lista państw oraz najważniejsze informacje dotyczące podróży zagranicznych dla obywateli polskich dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl oraz Polskiego Związku Motorowego www.pzmot.pl.

Przy wyborze dokumentu umożliwiającego wyjazd za granicę polecamy wyrobienie dziecku paszportu. Na jego podstawie dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty wyłącznie nowego typu umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów Unii. Dlatego lepiej i pewniej posiadać paszport. W sytuacji, gdy do naszego wyjazdu pozostało niewiele czasu, a wyrobienie paszportu może okazać się niemożliwe warto skorzystać z alternatywnej możliwości, jaką daje dowód osobisty. Jego wyrobienie, szczególnie w okresie wakacyjnym i przedwakacyjnym, jest dużo szybsze. Upewnijmy się jednak, że kraje, do których się udajemy zezwalają na wjazd na jego podstawie.

Rodzice lub opiekunowie ubiegający się o wydanie paszportu dla osoby niepełnoletniej muszą złożyć:
- wypełniony kwestionariusz paszportowy
- dwie jednakowe fotografie spełniające wymogi biometrii
(o wymiarach 35 x 45mm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70 - 80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami).
- dowód uiszczenia opłaty paszportowej

Ponadto oboje rodzice muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku poprzez:
- osobiste złożenie podpisów na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego podanie, przedkładając do wglądu dowody oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko nie posiadało paszportu lub nie było wpisane do paszportów rodziców
- lub w formie oświadczenia potwierdzonego notarialnie (tylko w kraju),
- lub w formie oświadczenia potwierdzonego przez Konsula RP
- lub w formie postanowienia sądu opiekuńczego.
Opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy wyraża zgodę na wystawienie paszportu dziecku okazując stosowny dokument.

W sytuacji, gdy rodzice ubiegający się o paszport dla dziecka posiadają dowód osobisty nowego wzoru (lub jedno z nich posiada dowód osobisty starego wzoru a drugie nowego wzoru) wymagany jest zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.
Natomiast w sytuacji, gdy rodzice posiadają dowody osobiste starego wzoru z dokonanymi wpisami dzieci konieczny jest skrócony odpis aktu urodzenia.

Do wglądu przedstawia się również dokument uprawniający do ulgowej opłaty za paszport, (np.: ważna legitymacja szkolna).
Paszport ważny jest przez 10 lat od daty wydania, a przez 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym 5–13 lat. Do nowych paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci. Dzieciom do ukończenia 5 lat, wydawane są paszporty tymczasowe, które nie zawierają danych biometrycznych. Ich maksymalny termin ważności wynosi 1 rok.
W związku z koniecznością wprowadzenia nowego sprzętu do obsługi paszportów biometrycznych i związanymi z tym nakładami finansowymi, od 2007 roku składanie wniosków paszportowych jest możliwe wyłącznie w nowych, specjalnych punktach paszportowych.

Za wydanie paszportu tymczasowego osobom małoletnim pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 roku życia pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
Za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 7 lat, a nie ukończyły 13 roku życia pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.
Za wydanie paszportu osobom małoletnim po ukończeniu 13 roku życia pobiera się opłatę w wysokości 140 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące wyrabiania nowych paszportów umieszczone są na stronie www.mswia.gov.pl

[RE: Czy dziecko musi mieć własny paszport?] - leo - 2007-09-19 17:35:57

Ja mam tu nieco krótszą wersję:

Oczywiście dziecko może przekroczyć granicę na podstawie swojego paszportu lub dowodu osobistego (tymczasowego). Dodatkowo jest jeszcze jedna możliwość. W przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli 16-ego roku życia do przekraczania granicy RP dodatkowo uprawnia wpis do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką którego dziecko odbywa podróż. Do przekraczania granic RP z państwami UE w przypadku osób małoletnich (dzieci) nie uprawnia natomiast wpis do dowodu osobistego (książeczkowego – starego wzoru) rodzica lub opiekuna prawnego.

Wyjątek od tej zasady stanowią przepisy umów o małym ruchu granicznym z Republiką Czeską i Republiką Słowacką. Dotyczą one wyłącznie osób zameldowanych w wymienionych w tych umowach miejscowościach, objętych tzw. pasem małego ruchu granicznego.

Granicę między RP a Republiką Czeską można przekraczać na podstawie dowodu osobistego (nowego i starego wzoru), paszportu, wpisu danych dziecka do paszportu lub dowodu osobistego (starego wzoru) rodzica lub opiekuna prawnego, legitymacji szkolnej wraz z imienną listą zbiorową uczestników zorganizowanych grup szkolnych poświadczoną przez właściwy organ gminy.

Granicę między RP a Republiką Słowacką można przekraczać na podstawie dowodu osobistego (nowego i starego wzoru), paszportu, wpisu danych dziecka do paszportu lub dowodu osobistego (starego wzoru) rodzica lub opiekuna prawnego, imiennej listy zbiorowej zaopatrzonej w fotografie uczestników zorganizowanych grup szkolnych, kolonii i obozów młodzieżowych i poświadczonej przez właściwy organ gminy.

Umowy o małym ruchu granicznym dopuszczają przebywanie na terytorium drugiego państwa, przekraczającym granicę na podstawie tych umów, jedynie w pasie małego ruchu granicznego i w okresie nie dłuższym niż siedem dni od dnia przekroczenia granicy.

Zatem możliwość przekraczania przez małoletniego granicy RP z państwami UE na podstawie wpisu danych dziecka do dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego dotyczy wyłącznie małego ruchu granicznego z Republiką Czeską i Republiką Słowacką.

Newsletter

Dopisz się do newslettera i bądź na bieżąco informowany o promocjach i nowościach:
Travelzone.pl zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa transakcji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii szyfrowania danych
we współpracy z profesjonalnymi partnerami oferującymi bezpieczne płatności internetowe dla sklepów i serwisów,
akceptację kart Visa, MasterCard/EuroCard, JCB, Diners Club, Maestro i Visa Electron
a także szybkich przelewów internetowych (takich jak mTransfer, iPko).
Biuro Obsługi Klienta:

+48 801 00 31 26 (infolinia)
+48 24 36 23 996

pon.-pt. 09:00-19:00
sob.-niedz. NIECZYNNE

Formularz kontaktowy Tagi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - szczegóły

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz regulamin serwisu. Akceptuję Czytaj więcej